ประวัติทางด้านโหราศาสตร์

- เป็นอาจารย์ตั้งชื่อมงคลอันดับต้นๆของประเทศไทย

- ผู้คิดค้นศาสตร์พลังแฝง

- ผู้คิดค้นศาสตร์พลังมหาจักรวาล

- มีความชำนาญด้านการจัดเบอร์มงคลให้เหมาะกับดวงชะตา

- มีประสบการณ์ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก ทำนายชื่อและดูดวงด้วยโหราศาสตร์ไทย โดยใช้ราศีจักร เลขศาสตร์ พลังแฝง พลังมหาจักรวาล อายตนะ6 มหาทักษา รวมไปถึงจัดเบอร์มงคลให้เหมาะสมกับดวงชะตา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 รวมเป็นระยะเวลา 18 ปี

ประวัติทางด้านการศึกษา

- ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.)