คอร์สเรียนโหราศาสตร์

    สำหรับผู้ที่สนใจเรียนโหราศาสตร์ ต่อไปนี้โหราศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และรวมไปถึงสามารถนำไปประกอบอาชีพทางด้านโหราศาสตร์ในแขนงต่างๆได้

    อ.ชินวัจน์ จะสอนตั้งแต่พื้นฐานการดูดวงชะตาจนสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ และรวมไปถึงสามารถนำไปประกอบอาชีพทางด้านโหราศาสตร์ในแขนงต่างๆได้

    รวมไปถึงสามารถนำไปประกอบอาชีพทางด้านโหราศาสตร์ในแขนงต่างๆได้

คอร์สเลขศาสตร์ 5,999

เลขศาสตร์ เป็นพยากรณ์ศาสตร์ว่าด้วยตัวเลข พยากรณ์เกี่ยวกับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนรถ เลขที่บ้าน เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขอื่น ๆ ที่ยึดถือ โดยวิเคราะห์ตามหลักโหราเลขศาสตร์ รวมค่าตัวเลข

คอร์สดูดวง 9,999

วิชาโหราศาสตร์ เป็นวิชาที่เก่าแก่เชื่อว่าเกิดในทวีปเอเซียก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปยังแหล่งอื่น ในคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์ ซึ่งมีอายุก่อนพุทธศาสนาก็มีคำสดุดีดาวพระเคราะห์อยู่ด้วย สำหรับวิชาโหราศาสตร์ของไทยตามหลักฐานที่มีอยู่ แสดงว่าได้รับสืบทอดมาจากอินเดีย

คอร์สพลังแฝง 19,999

พลังแฝง เป็นศาสตร์ที่คิดค้นโดย อ.ชินวัจน์ เป็นการคำนวณชื่อจากตัวอักษรของชื่อ ซึ่งไม่เคยมีผู้ใดทำนายแบบนี้มาก่อนเป็นศาสตร์วิเคราะห์ชื่อที่มีความแม่นยำมาก โดยมีการทำนายออกมาเป็นลักษณะของเลขศาสตร์ควบคู่กับพยัญชนะทั้ง 44 ตัว และสระต่างๆของไทย