อ.ชินวัจน์
ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.)

ประวัติทางด้านโหราศาสตร์

- เป็นอาจารย์ตั้งชื่อมงคลอันดับต้นๆของประเทศไทย

- ผู้คิดค้นศาสตร์พลังแฝง

- ผู้คิดค้นศาสตร์พลังมหาจักรวาล

- มีความชำนาญด้านการจัดเบอร์มงคลให้เหมาะกับดวงชะตา

- มีประสบการณ์ดูดวงด้วยโหราศาสตร์ไทยและตั้งชื่อมงคลเสริมดวงชะตาโดยใช้ มหาทักษา เลขศาสตร์ พลังแฝง พลังมหาจักรวาล อายตนะ6 รวมไปถึงจัดเบอร์มงคลให้เหมาะสมกับดวงชะตา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 รวมเป็นระยะเวลา 18 ปี

โดยศึกษาจากตำราของบูรพาจารย์และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยจึงได้ศึกษาเบอร์โทรศัพท์มงคลเพิ่มเติมทั้งนี้ความรู้ที่ได้นั้นมาจากการนำเอาโหราศาสตร์มาประยุกต์ เนื่องจากหนังสือเกี่ยวกับเบอร์มงคลต่างๆนั้นไม่ค่อยมีความแม่นยำเท่าที่ควรสุดท้ายจึงใช้การสังเกตุเก็บสถิติและนำความรู้เกี่ยวกับความหมายตัวเลขต่างๆมาวิเคราะห์เองซึ่งได้ผลลัพย์ที่ดีและมีความแม่นยำสูงและวิเคราะชื่อแม่นที่สุด